Kauppilan Umpipiha

Museo

Tutustu lounaissuomalaiseen talonpoikaiskulttuuriin aidossa ympäristössä

Pihapiirin vanhimmat rakennukset ovat 1600-luvulta. Tila oli Kauppilan talonpoikaissuvun hallussa yli 200 vuotta ja asuttuna 1950-luvun alkupuolelle asti. Viimeiset yksityisomistajat Aarne ja Martta Kauppila lahjoittivat Kauppilan umpipihan Laitilan kaupungille vuonna 1971 ja se on toiminut museona vuodesta 1975 lähtien.Kauppilan umpipiha elää edelleen Aarnen vanhempien, Maria Kustaava Kauppilan (1862 – 1944) ja Abraham Kauppilan (1868 – 1930) aikaa, jolloin tila oli lähes omavarainen. Kauppilassa asui tuolloin myös Koul-Mari, Maria Stenroos, joka piti koulua lähiseudun lapsille talon isossakamarissa.

Museoalue on vanhojen maankäyttötapojen synnyttämää perinneympäristöä, jossa polut johdattelevat kulkijan niittyjen, laidunten ja kasvimaiden kautta pihapiiriin. Kauppilan miespihan rakennukset ovat säilyneet umpinaisessa muodossa, joka oli ennen vanhaan tavallinen tapa rakentaa, kun haluttiin luoda suojaisa pihapiiri. Suljettu piha suojasi niin susilta, rosvoilta kuin tuuleltakin.

Museoalueella on kaikki vauraaseen talonpoikaistaloon ja pihapiiriin kuuluneet rakennukset sekä alkuperäinen irtaimisto. Miespihaan kuuluu paritupatyyppinen päärakennus, vähäpuoli, luhtiaittarivi ja tallirakennukset. Karjapihassa on navetat, rehuladot ja pränni. Tiiviin pihapiirin ulkopuolella on riihi, savusauna ja vilja-aitat, jotka sijoitettiin paloturvallisuussyistä erilleen muista rakennuksista. Museoalueella on lisäksi tuulimylly, kellarit, vinttikaivo ja suuli.

Museon kokoelmiin kuuluu merkittävä määrä taidokkaita kättentöitä, kuten vällyjä, liinoja, vakkoja, kimpiastioita, työkaluja, valjaita ja kärryjä. Kauppilan suulissa on esillä vanhoja työvälineitä ja maatalouskoneita.Kauppilan umpipiha on elävä museo lampaineen ja kesäisine tapahtumineen.

 

Elokuvien näyttämönä, kirjojen sivuilla

Vuonna 2018 julkaistun Maestro ja Fiktio Kansanmusiikin kyydissä! lasten kuvakirjan tarina ja tapahtumat on sijoitettu Kauppilan umpipihalle. www.maestrojafiktio.fi

Kauppilassa on kuvattu kahta kotimaista elokuvaa: vuonna 2006 Timo Koivusalon ohjaamaa Kaksipäisen kotkan varjossa –elokuvaa ja vuonna 2011 JP Siilin ohjaamaa Härmä-elokuvaa.

Kauppilan umpipihan hienoja näkymiä on esitelty niin amerikkalaisessa Country Living –lehdessä kuin tanskalaisessa Living Museums in Scandinavia –kirjassakin.